La petite cerise. A powtoon presentation about our boutique.

We have done this work throughout the course. We learnt to use specific vocabulary in each lesson. Besides, we thought about the steps we followed to create our business. It has helped us much to be more “comfortable” with this subject.

Este traballo realizamolo ao longo do curso. Aprendemos a usar o vocabulario específico que correspondía a cada tema. Ademáis, reflexionamos sobre os pasos a seguir para crear o noso propio negocio. Axudounos moito a coller mais soltura na asignatura.

Antía Carrasco, Jose Ferreira

Advertisements